Autor: spolco

Jako každý rok se i tento farní den vydařil. Počasí nám přálo, stoly se prohýbali pod občerstvením, které donesli návštěvníci, za což jim patří velké díky. Pro děti nechyběly ani…

21. 7. – 30. 7. 2021 Letní setkání pro děti i letos bude. Věříme, že do začátku července se nařízení zmírní, abychom mohli uspořádat již 3. letní setkání na faře….