Připravujeme zpěvník!

18.06.2020

Je známo, že naše farnost je farností zpěvnou. Vždyť dokonce disponujeme i vlastním zeleným zpěvníkem! Je na tom mládež naší farnosti stejně?

Protože zpíváme ve středu s Pánem, na víkendovkách a letních setkáních, řekli jsme si, že už se vyplatí sestavit vlastní zpěvník a mít vše v jednom. Jenže sehnat všechny noty z našich roztahaných papírů, dopsat texty, domyslet akordy, to je práce na dlouhé lokte. Se zpěvníkem se poprvé setkají děti na letním setkání na konci července (dá-li Pán).

Zpěvník jsme pojmenovali Ve středu s Pánem, tedy stejně, jako se jmenují adorace, na které se jednou měsíčně scházíme. Nemá vyjadřovat pouze pravidelný den setkání, ale i touhu, aby Pán byl ve středu našeho života. 

Pokud víte, co by rozhodně němělo v našem zpěvníku chybět, určitě nám to připomeňte!

Ať Pán dovede naši snahu do zdárného konce! +


                                                                                                                              -J.A.