Minispolčo 2020

05.09.2020

Minispolčo pro dívky začne od října, viz rozpis. 

Vede jej Veronika A. a Anna A. (tel.***)