DEN 5

ČTVRTEK 30.7.

Cesta do Jeruzaléma je velmi náročná a byla by náročnější, kdybychom museli putovat v tak velké skupině. Proto se  Davidovi pomocníci rozdělili na tři skupiny. Dostali se tak nenápadněji a rychleji do svého cíle. Jeruzalém (Roudnici nad Labem) všichni statečně dobyli. Za úspěšnou výpravu jsme poděkovali při mši svaté a čekala na nás odměna u večerního táboráku. To ale není konec naší cesty. Davidovo království se rozšiřuje a sám by na to určitě nestačil.

Za poskytnutí prostoru k přespání a mše svaté děkujeme o. Martinovi.

Za společenství při mši svaté děkujeme o. Timotejovi.

PŘEDCHOZÍ                                                                                                                                             NÁSLEDUJÍCÍ