DEN 4

STŘEDA 29.7.

Ve středu Davidova družina utíkala do Rámy za prorokem Samuelem. Bylo za potřebí nepozorovaně překročit hranice a přenést nejdůležitější náklad. Odpoledne se družina odhodlala ke statečnému činu. Vnikli do velícího tábora Pelištejců. Mohli tak odhalit slabiny jednotlivých vojsk. Po Středě s Pánem a korunovaci Davida zbývalo už jen přeložit Davidovu slavnostní řeč z hebrejštiny. Všichni se tak dozvěděli, co je čeká následující dny. Budou putovat do Jeruzaléma.

PŘEDCHOZÍ                                                                                                                                             NÁSLEDUJÍCÍ