Spolčo BEAM

Spolčo BEAM je společenství mladých lidí, kteří se snaží poznávat blíže Pána, rozjímat s ním a jít po cestě, která vede do nebeského království.

Dále jsme společenství, které se snaží prohloubit víru mladších dětí, pořádá pro děti setkání, které jsou naplněny zajímavým duchovním programem, tematické hry (příběhy z Bible), navštívení různých kostelů. 

Scházíme se jednou týdně na faře.