Minispolčo

Minispolčo je obdoba spolča pro mládež. Je určeno pro dívky od 4. třídy.

Minispolčo vzniklo v roce 2018 v organizaci dívek Spolčo BEAMu. Scházely jsme se třikrát měsíčně na faře. Každý týden byl připraven program dle následujícího kuchyň | vyrábění | povídání .