Do středu s Pánem

Jednou měsíčně se nejen mládež farnosti schází v kostele Narození Panny Marie ke společné adoraci. 

Přijď ve čtvrtek do středu!

Organizaci má na starost Aneta Baslíková